دربـاره شـرکـت کـامـکـو

فعالیت مجموعه در سال 92 با نام شرکت پرشین پادانا آغاز گردید. با مشاوره کارشناسان برندینگ، در سال 95 شرکت جدیدی به نام کارا ایده ماندگار با نام تجاری کامکو ثبت و کلیه اعضا شرکت قبلی فعالیت خود را در مجموعه جدید آغاز کردند. از زمان آغاز تا کنون، مدیریت و ایده پردازی مجموعه بر عهده آقای مهدی ایزدپناه بوده است. کامکو در حال حاضر تمام خدمات مورد نیاز شبکه‌های کامپیوتری را ارائه می‌دهد. در حال حاضر حدود 60 شرکت و کارخانه از خدمات این مجموعه استفاده میکنند.

نمایش ویدیو درباره کاور ویدیو درباره ما

شـروع یـک وبـیـنـار جـدیـد بـا کـامـکـو

بـرای دریـافـت اطـلاعـات بـیـشـتـر بـا مـا در تـمـاس بـاشـیـد

چـرا بـایـد شـرکـت کـامـکـو را انـتـخـاب کـنـیـم؟

درباره ما

قـیـمـت مـنـاسـب

درباره ما

افـراد مـتـخـصـص

درباره ما

قـابـل اطـمـیـنـان

درباره ما

سـابـقـه درخـشـان

اهـداف شـرکـت کـامـکـو

در راستای گسترش فعالیت‌ها در سال 95 تصمیم به ورود به صنعت ساخت و تولید نرم افزار گرفته شد. بنابراین همکاری شرکت با مجموعه نرم‌افزاری شار که یک مجموعه ی کامل از نرم‌افزارهای مالی و اداری مورد نیاز شرکتها را در اختیار داشت، ‌آغاز گردید. طی چند سال اخیر ایده تاسیس شعبه‌های خارج از ایران مطرح شده که طی آن این مجموعه فعالیت رسمی خود را در کشور ترکیه و کانادا آغاز نموده است.

نـظـرات مـشـتـریـان بـرگـزیـده مـا

خدمات نرم افزاری شرکت کامکو واقعا بینظیر و فوق العاده است.

امیر حسینی

امیر حسینی

قیمت های این مجموعه نسبت به مجموعه های مشابه واقعا مناسب تر است.

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

شرکت کامکو به شدت شرکت قابل اطمینانی هست و این مسئله، در حوزه کامپیوتر واقعا ارزشمند است.

علیرضا امیری

علیرضا امیری