برخی از مشتریان کامکو

شرکت لبنیات مادی (می ماس)

لوگو شرکت نورد لوله یاران

شرکت نورد لوله یاران

مجتمع معدنی و صنعتی فولاد بافق

مجتمع صنعتی و معدنی فولاد بافق

گروه صنایع غذایی فارسی

تهیه غذای فارسی

لوگوی شرکت فولاد صنعت مهدی

شرکت فولاد صنعت مهدی

لوگوی شرکت آریا مولیبدن کسری

شرکت آریا مولیبدن کسری

شرکت مهسان

شرکت ایران هماهنگ بار

شرکت سیمیا

شرکت سیمیا

شرکت رسانا کابل

شرکت والاپوش

شرکت لبنیات و بستنی شاد

شرکت پلیمر طلایی یزد

شرکت دیبا پلیمر

شرکت اندیشگران

شرکت عظیم ترابر

شرکت سالم آب

شرکت کسری الکتریک ماهان

شرکت مروارید سیرجان