خـدمـات شـرکـت کـامـکـو

خدمات شبکه برای شرکت ها و سازمانها، حرفه ای ترین تخصص کامکو می باشد. مشاغلی که دفاتر، کارگاهها و یا کارخانجات آنها در کلیه شهرهای ایران و همچنین در شهر استانبول ترکیه واقع شده اند میتوانند از خدمات این مجموعه بهره مند شوند. این خدمات تنها به رفع مشکلات خلاصه نمی شود. بیشترین بهره بری از تجهیزات موجود، ارائه راه حل جهت معضلات اداری، مدیریت، ایجاد امنیت، تهیه و کنترل روند بکاپ گیری، از جمله خدماتی است که باعث می شود

خدمات ما

شـبـکـه و رایـانـه

خدمات

رفـع اشکــال مـوردی

خدمات

بــکاپ

پشتیبـانی و نـگـهـداری

بـسـتـر شـبـکـه

برنامه ریزی بخش فعال

برنامـه ریزی بخش فعـال

بستر سازی و کابل کشی

بستر سـازی و کابل کشـی

نظارت و مـانیتـورینگ

سـرویـس هـای دیـگـر

voip

Voip

دوربین مداربسته

دوربیـن مداربستــه

شـروع یـک وبـیـنـار جـدیـد بـا کـامـکـو

بـرای دریـافـت اطـلاعـات بـیـشـتـر بـا مـا در تـمـاس بـاشـیـد