...
آشنايي با كنترل دمای اتاق سرور – BTU
خدمات ما

يكي از اساسي ترين چالش هاي موجود در مديريت سرور هاي گسترده، كنترل دماي ديوايس ها و اتاق هاي مخصوص سرور است. به همين منظور مقوله اي تحت عنوان  كنترل دماي اتاق سرور (BTU) براي درك بهتر اين موضوع عنوان ميشود.

خدمات پشتیبانی شبکه و سرور به چه معناست؟

براي اينكه بيشتر با حوزه كنترل دماي سرور آشنا شويم، بهتر است در گام اول بدانيم BTU به چه معنا است! در يك سرور توليد سرماي مناسب براي ديوايس هاي مختلف مانند سوئيچ ها و روتر ها از اصلي ترين وظايف كارشناس سخت افزار شبكه است.

آشنايي با كنترل دمای اتاق سرور – BTU

در صنايع سرمايشي و گرمايشي، شاخصي تحت عنوان BTU وجود دارد. اين شاخص واحد اندازه گيري انرژي گرمايي در اين صنايع است. در تعريف دقيق، BTU هم ارز ميزان گرمايي است كه بتواند در فشار 1 اتمسفر دماي يك پوند آب را از 60 درجه فارنهايت به 61 درجه فارنهايت برساند. حال كه به درك دقيقي از اين شاخص رسيديم، مي توانيم كنترل دماي اتاق سرور BTU را راحت تر از قبل بررسي كنيم.

خدمات ما
رک سرور

بیشتر بخوانید : انواع حملات شبکه و روش های مقابله با آن

پارامترهاي موثر در كنترل دماي اتاق سرور – BTU

زماني كه تصميم داريد به مقوله كنترل دماي اتاق سرور – BTU بپردازيد، بسيار مهم است بدانيد كه پارامترهايي در افزايش يا كاهش دماي سرور شما دخيل هستند. شما با توجه به هر كدام از اين پارامتر ها مي توانيد ميزان سرماي مورد نياز براي سرور خود را مشخص كنيد.شما با استفاده از اين پارامتر ها به اعدادي خواهيد رسيد كه به كميت BTU اندازه گيري مي شوند. در اينجا به تعدادي از مهم ترين پارامترهاي دخيل در كنترل دماي اتاق سرور – BTU مي پردازيم.

مساحت كف اتاق: براي محاسبه سرماي لازم با توجه به مساحت كف اتاق،كافي است تا اين پارامتر را در عدد 337 ضرب كنيد. در نتيجه مي توان گفت سرماي مورد نياز در اتاق سرور با توجه به مساحت كف، به فرمول زير نياز دارد.

Room Area BTU = Length (m) x Width (m) x 337

خنک کردن اتاق سرور
رک سرور

بیشتر بخوانید : تفاوت رک سرور وشبکه در چیست؟

افراد حاضر در اتاق: قطعا در هر اتاق سروري تعدادي نيروي انساني وجود خواهند داشت. در نتيجه لازم است تا ميزان BTU براي افراد حاضر در محل را نيز محاسبه كنيد. به صورت كلي شما به ازاي هر فرد به 400 BTU نياز خواهيدداشت. در نتيجه براي محاسبه آن كافي است تا تعداد افراد حاضر در اتاق سرور را در 400 ضرب كنيد.

Total Occupant BTU = Number of occupants x 400

ديوايس ها: بديهي است كه يكي از اساسي ترين مقوله هايي كه در كنترل دماي اتاق سرور BTU بايد به آن بپردازید، BTU لازم براي كنترل دماي ديوايس ها است. براي محاسبه شخص لازم با ميزان وات دستگاه ها سر و كار داريم. براي محاسبه ميزان BTU لازم كافي است تا جمع وات هي تمامي دستگاه ها را در عدد ثابت 3.5 ضرب كنيم. در نتيجه فرمول نهايي به شكل زير خواهد بود.

Equipment BTU = Total wattage for all equipment x 3.5

سيستم روشنايي: از گذشته تا كنون تمامي فعالان حوزه روشنايي به دنبال راهي براي كاهش گرماي حاصل از ابزار روشنايي و افزايش شدت نور آنها بوده اند. اما قانون دوم ترموديناميك هرگز به ما اجازه داشتن لامپ هاي صد درصد خنك را نمي دهد. در نتيجه بايد براي كنترل دماي اتاق سرور BTU روي گرماي آنها نيز حساب ويژه اي باز كنيم.

مگر اينكه قصد داشته باشد سرور خود را در تاريكي مطلق مديريت كنيد. براي محاسبه شاخص مربوط به سيستم روشنايي، ابتدا بايد وات هاي موجود در هر لامپ را حساب کرده و همه آنها را باهم جمع كنيد. در نهايت مي بايست عدد به دست آمده را در 4.25 ضرب كنيم.

Lighting BTU = Total wattage for all lighting x 4.25

کنترل اتاق سرور
رک سرور

بیشتر بخوانید : تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه چقدر است؟

پنجره ها: اگر اتاق سرور شم فاقد پنجره ايت مي توانيد از اين بخش صرف نظر كنيد. اما پيشنهاد مي شود در صورت وجود كوچكترين روزنه نيز به اين نكته توجه داشته باشيد. براي كنترل دماي اتاق سرور BTU با توجه به پنجره ها مي توانيد از فرمول زير استفاده كنيد.

South Window BTU = South Facing window Length (m) x Width (m) x 870

North Window BTU = North Facing windows Length (m) x Width (m) x 165

در نهايت پس از محاسبه تمامي شاخص ها مي توانيد مقادير به دست آمده را به هم جمع كرده و نتيجه نهايي را گزارش كنيد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.